LÄNET

Inga besked om Ostlänken

Infrastrukturminister Åsa Torstensson gav inga besked vad det gäller byggandet av snabbjärnvägen, den så kallade Ostlänken som är tänkt att gå förbi Nyköping.

Det var vid en transportkonferens i Linköping idag som Torstensson berättade att regeringen nu vill satsa stort på landets järnväg, men hon ville inte gå in på något specifikt projekt.

Regeringen jobbar nu på att ta fram ett lagförslag på hur det i framtiden ska vara möjligt för det offentliga och det privata näringslivet att samfinansiera till exempel järnvägar, något som företaget Nyköping-Östgötalänken AB ser som en möjlighet för att byggandet av Ostlänken ska bli av.