Länet

Ökad börda på socialsekreterare

Många medlemmar i fackförbundet SKTF som är socialsekreterare har fått fler klienter och upplever en större psykisk arbetsbörda sedan reglerna i arbetslöshetsförsäkringen ändrades för ett år sedan. Det framgår av en SKTF-undersökning som genomfördes under december 2007.

Fler som aldrig varit i kontakt med socialtjänsten har det nu och det är sökanden som ofta mår väldigt dåligt.