Länet

Brister i fackliga rättigheter hos storbolag

Ericsson och Alfa Laval är två av de svenska storföretag som, enligt en rapport från fackförbundet Unionen, inte tar ansvar för mänskliga och fackliga rättigheter i sin verksamhet utomlands. I rapporten granskas 16 industriföretags etiska riktlinjer i form av uppförandekoder som företagen själva slagit fast att de ska leva upp till.

Granskningen visar att några av företagen håller hög etisk standard, medan andra uppvisar brister. Särskilt grundläggande enligt Unionen är att företagen erkänner rätten till facklig organisering oavsett var verksamheten bedrivs. På denna punkt är företag som Assa Abloy, Sandvik, Electrolux, NCC och Volvo tydliga.