ESKILSTUNA

Överläkare anmäler kollega

En överläkare i Eskilstuna har anmält en kollega till Socialstyrelsen. Överläkaren anser att kollegan brustit i journalföringen av en patient.

När anmälaren begärde att få se journalen för en patient som han behandlade fanns anteckningar utan att det framgick vem som gjort anteckningarna. Det fanns, enligt anmälan, också uppgifter på baksidan som rörde en helt annan person.