LÄNET

Kommuner garanterar inte avgiftsfri skola

Tre av nio kommuner i Sörmland fortsätter med årliga skidresor till bland annat Romme i Dalarna. Det trots att skolverket tydligt hävdar att det inte är okej - även om skolan erbjuder kostnadsfria alternativ. Det är skolor i Gnesta, Trosa och Nyköping som arrangerar skidresorna som kan kosta en elev uppåt 440 kronor.

– Vi har lagen som vi följer, och har inte tagit något extrabeslut ovanpå lagen, säger Veronica Andersson (kd) som är ordförande barn- och ungdomsnämnden i Nyköping.

Trots att det snart gått tre år sedan Skolverket uppmanade kommunerna att anta en policy som reglerar avgifter i grundskolan - saknar tre sörmländska kommuner det. 

Grundskolan ska vara avgiftsfri enligt skollagen och bara  obetydliga kostnader får förekomma. Vad som är en obetydlig kostnad är upp till kommunerna att avgöra. Nyköpings kommun är en av de kommuner i Sörmland som valt att inte tolka skollagen närmare.

Eftersom skolor i olika kommuner tolkar skollagen mycket olika har de flesta - sex av nio kommuner i Sörmland - valt att lyfta frågan om avgifter - som sedan landat i en policy för respektive kommun. Alla har kommit fram till att föräldrar max ska behöva betala mellan 50 och 100 kronor per termin för sina barn i grundskolan, i samband med till exempel utflykter.

Men Gnesta, Trosa och Nyköpings kommuner har alla valt att fortsätta godkänna exempelvis dyrare resor, så som skidresor, trots att skolverket konstaterar att det inte är okej.

Rektorer och skolchefer vi pratat med i Nyköping, Trosa och Gnesta menar att en skidresa i skolans regi kan ge barn som annars aldrig har möjlighet att få komma iväg på skidresor att göra det för en relativt billig peng.

Men det tror inte en av de ensamstående föräldrar vi talat med som har barn i en skola i en Sörmländsk kommun.

– Det blir skillnad på barn och bar i och med kostnaderna, vilka föräldrar som har råd och inte märks. Det blir en klasskillnad, säger mamman.

Jonna Berglund
jonna.berglund@sr.se