Sörmland

Eskilstuna och Flen utökar samarbete

Eskilstuna och Flen ska öka samarbetet kring gymnasieprogrammen.
Med fyra nya specialutformade program, två i Flen och två i Eskilstuna, kommer eleverna få fler valmöjligheter när de ska söka till gymnasiet.

Med drygt två veckor kvar att söka till gymnasiet nästa termin så lägger Eskilstuna och Flens kommun fram ytterliggare valmöjligheter till ungdomarna.

Det handlar om fyra specialutformade program; Idrottsprogrammet och barnomsorgsprogrammet i Eskilstuna och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning mot idrottsledare och naturvetenskapsprogrammet med inriktning på musik i Flen.

Tidigare kunde eleverna bara söka utbildningar i andra kommuner så länge utbildningen inte fanns i den egna kommunen. Men då räknar man inte med de nationella programmen, som man kunde söka över kommungränserna.  Men det stärkta samarbetet betyder att Flens och Eskilstunas ungdomar på samma villkor ska kunna söka till alla de specialutformade programmen.

– Det här ökar ju valmöjligheterna för eleverna och nu kan vi också erbjuda program, som annars bara friskolor kan erbjuda, säger Bo Karlsson, gymnasiechef i Eskilstuna.

Men eleverna är lite kluvna inför tanken på at pendla, åtminstone var mottagandet en smula blandad bland eleverna på Skiftingehus skola i Eskilstuna. I det stora hela tog det emot att tänka sig att pendla till skolan i Flen, men om programmet är kunde somliga tänka sig det ändå.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@se.se