Eskilstuna

Eskilshems VC blir norskt

Det blir Achima Care AB, dotterbolag till ett norskt bolag i hälso- och sjukvårdsbranschen, som tar över driften av Eskilshems vårdcentral i centrala Eskilstuna.

Det avtal som nu undertecknats av bolaget och Landstinget Sörmland, gäller från 1 maj och löper över fem år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

– Det känns verkligen bra att vi nu har tecknat ett avtal som sträcker sig över en längre period. Jag hoppas det kommer att innebära en bättre tillgänglighet och läkarkontinuitet för befolkningen i vårdcentralens upptagningsområde, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi.

I den upphandling som genomförts hade landstinget fem anbud att bedöma och ta ställning till, och valet föll alltså på Achima Care.