TROSA

"Beslut om vårdcentral bör omprövas"

Trosa ska enligt ett beslut i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnden, få en privat läkarmottagning. Men nu ifrågasätter socialdemokraternas starke man i Trosa Greger Tidlund det beslutet och han menar att det finns skäl att ompröva det.

Anledningen är enligt socialdemokraten att kommunen redan har korta vårdköer, och ett lägre ohälsotal än de flesta andra Sörmländska kommuner. Dessutom skulle en ny läkarmottagning kosta åtminstone 2,1 miljoner kronor och med anledning av det stora underskottet i hälso- och sjukvårdsnämnden så menar Greger Tidlund att pengarna skulle kunna läggas på annat.