Nyköping

Sekretessbelagda uppgifter tas tillbaka

Nyköpings kommun tvingas begära tillbaka kommunala handlingar som de skickat ut, bland annat till media. Det här sedan det visat sig att handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter.

I handlingarna finns uppgifter om 12 nyköpingsbor, som sökt stöd hos äldre och handikappomsorgen, men fått avslag. Uppgifter som kommunen inte har rätt att lämna ut på det här sättet.

Kommunen riskerar nu att få betala böter till de här personerna, eftersom länsstyrelsen hotat med att lämna ärendena vidare till länsrätten.