sörmland

Nya äldre ställer nya krav

De äldre blir allt fler, och de närmsta 20 åren kommer gruppen att växa kraftigt. Något som innebär att många kommuner framöver måste bygga nya äldreboenden. En av dessa är Flens kommun, som redan nu planerar för ett nytt boende, för att möta framtida krav.

– Vi håller ju på att får en äldre befolkning och vi behöver fler boendeplatser. Vi måste också anpassa äldreboendena mer efter de individuella önskemålen, säger Sune Bernsand som jobbar med att utveckla det nya äldreboendet.

Sune Bernsand var en av föredragshållarna då ledande politiker och tjänstemän träffades i Flen för att diskutera den framtida äldrevården.

Det är främst antalet äldre mellan 65 och 79 som kommer att öka stort de närmaste 10 åren. Det är förstås de stora grupper av 40- och 50-talister som nu börjar bli gamla. De grupperna har alltså högre krav, berättar Sune Bernsand. 

– Man har ju helt annat sätt att tänka det här är en mycket med självständig och kravfylld grupp än de tidigare äldregenerationerna, säger Sune Bernsand.

Margit som är 50-talist och bor i Flen hoppas på mer valfrihet om hon måste bo på hem när hon blir äldre.

– Jag vill ju kunna bestämma mer över min vård och mitt boende än vad man kan göra i dag, säger Margit och tillägger att hon önskar att hon ska kunna fortsätta påta i en trädgård om hon tvingar flytta till ett äldreboende.

Anders Molin
anders.molin@sr.se