Strängnäs

Strängnäs tillbakavisar kritik

Strängnäs kommun tillbakavisar kritiken den fått för hanteringen av en skolfråga i höstas.

Kommunen JO-anmäldes i december för hur den hanterat material som lämnats ut om skollokalerna i centrala Strängnäs.

Anmälaren hävdar att kommunchefen uppmanade ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden att hemlighålla den information politikerna fått och att kommunchefen ändrat innehållet i ett dokument när det var formellt klubbat och klart. Kommunen tillbakavisar i ett förslag till yttrande till JO att den gjort något formellt fel i hanteringen av skolfrågan.