FLEN

Antalet pendlare ökar

Resandet med tåg till och från Flens järnvägsstation ökade förra året med sju procent jämfört med året före. Det visar kommunens årligen återkommande utredning om resandet.

Resandet från och till Södertälje och Stockholm dominerar. Störst är resandet morgonen och eftermiddagen.

Det tyder, enligt kommunen på att pendlingen till arbete och utbildning har stor betydelse.

Flen är en typisk utpendlingsort för arbetspendlare. Från Hälleforsnäs reser dock inte lika många.