sörmland

Landstinget dras med stort underskott

Landstingets samlade underskott förra året var sex miljoner. Det är 23 miljoner sämre än planerat - detta trots att skatteintäkterna ökat mer än budgeterat. .

Det visar årsredovisningen. I huvudsak beror underskottet på att hälso- och sjukvården går med över 100 miljoner kronor i underskott vilket i sin tur beror på kraftigt ökade kostnader för utomlänsvård, läkemedel och laboratoriekostnader