eskilstuna

Mdh kritiseras av högskoleverket

Efter en anmälan från en student, får Mälardalens högskola kritik från Högskoleverket, för att ha tagit för lång tid på sig att rätta skriftliga tentor.

Högskoleverket riktar bland annat kritik mot att rättningstiden vid en tenta dragit ut så långt på tiden att studenterna bara fick en vecka på sig att förbereda sig för omprov.

Enligt ett tidigare beslut från Justitieombudsmannen får tiden mellan meddelande av tentamensresultat och omprov inte vara kortare än två veckor.

Högskoleverket skriver i sin bedömning att man nu förutsätter att Mälardalens högskola ser över sina rutiner i samband med examination.