SÖRMLAND

Flera sjöar och vattendrag förorenade

Yngaren, Båven, Nyköpingsån och Trosafjärden. Det är bara några av de många Sörmländska sjöar och vattendrag som är drabbade av miljöproblem.

Faktum är att det ser ut så här för majoriteten av sjöarna och vattendragen. Detta enligt en kartläggning från Vattenmyndigheten.

Övergödning och vandringshinder för fisken så som dammar är de största miljöbovarna. Nu ska länsstyrelsen ta fram förslag på vad man kan göra för att förbättra läget till 2015. Men Lars Julin, limnolog på länsstyrelsen, säger att det blir mycket svårt att hinna rätta till problemen till dess.