sörmland

Länssamarbetet i vården ökar

Det blir ingen sammanslagning av sjukhusen i Eskilstuna och Västerås. Landstingstyrelsens ordförande, moderaten Lotta Finstorp är tydlig på den punkten. Men samarbetet sjukhusen emellan ska fortsätta och också utvecklas.

Det blir ingen sammanslagning av sjukhusen i Eskilstuna och Västerås under den här mandatperioden.Det fastslår Lotta Finstorp, moderat ordförande i landstingsstyrelsen i Sörmland.

Det som nu sker i ärendet är en kartläggning av det befintliga samarbetet sjukhusen emellan. Och den ska göras under våren.

Därefter kan det bli fråga om fördjupat samarbete eller nya samarbeten. Men någon sammanslagning blir det alltså inte, enligt Lotta Finstorp.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet i landstinget är kritiska till dagens beslut.

En sammanslagning av de båda sjukhusen skulle innebära stora vinster för sjukvården i båda länen, menar partierna.

Gruppledaren för socialdemokraterna, Jörgen Danielsson säger att han är kritisk till att socialdemokraterna och vänstern inte fått någon information om att ett möte mellan majoriteterna i Västmanland och Sörmland skulle äga rum.

Det är enormt viktigt med bred dialog och samsyn kring sådana strategiskt viktiga frågor, säger Jörgen Danielsson.

Reino Helin
reino.helin@sr.se