Eskilstuna

Kvinnas byggplaner stoppas

Trots att Eskilstuna kommun, gett en kvinna dispens från strandskyddet, får hon inte bygga sitt fritidshus vid vattnet, så som kommunen beslutat.
Det står klart sedan miljödomstolen tittat närmare på frågan.

Tidigare har även länsstyrelsens beslutat att det inte är möjligt att ge kvinnan dispens.

Det är Naturvårdsverket som överklagat kommunens beslut, eftersom verket menar att huset skulle ta upp mark som idag är värdefull för allmänhetens friluftsliv.