sörmland

"Se till barnens bästa"

Landsting och andra offentliga förvaltningar, måste bli bättre på att tänka på vad som är bäst för barnen, när de fattar olika beslut.

Det menar Elizabeth Englundh, i en doktorsavhandling, som bygger på studier av landstinget Sörmland.

Trots att offentliga verksamheter är skyldiga att följa FN:s barnkonvention, saknas både formella riktlinjer och interna rutiner, i många organisationer, enligt doktorsavhandlingen.