nyköping

Fortfarande skuldtyngt hos NH

Snart två månader efter det att Nyköpings Hockeys ledning gick ut med sin aktion för att rädda den skuldträngda elitklubben, så dras klubben fortfarande med stora skulder.

Det aktuella skuldbeloppet hos kronofogden, är drygt 550 000 kronor. Det innebär att skulden hos kronofogden bara minskat med 350 000 kronor, jämfört med vid årsskiftet.

Den senaste inbetalning till kronofogden är registrerad den 20 februari, och var på ett mindre belopp.

Den stora hyresskulden till kommunen på 1,3 miljoner kronor ligger fast, men klubben har fått anstånd med den, till sommaren.