Sörmland

Barnomsorg på obekväm arbetstid vanligt

Sex av nio kommuner i Sörmland erbjuder sina invånare barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det är bara hälften av landets kommuner som gör det. Gnesta, Trosa och Vingåker erbjuder inte den servicen, enligt en undersökning som fackförbunden TCO, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Teaterförbundet har gjort.

Viking Jonsson är socialdemokratiskt kommunalråd i Vingåker säger att kommunen kan ordna detta om det finns ett behov.

– Efterfrågan har varit väldigt liten. När den har funnits har vi löst den med familjedaghem. det finns inget tryck som gör att vi har anledning att öppna en förskola för detta just nu.

Kommunerna är inte skyldiga att ge föräldrar barnomsorg på obekväm arbetstid, enligt en vägledande dom i regeringsrätten från förra året. Men domen innebär också att kommuner inte kan fatta ett generellt förbud utan ska göra en prövning i varje enskilt fall.