NYKÖPING

Inget bostadsbolag med energikampanj

Allmännyttiga bostadsbolagens organisation, Sabo, har startat en kampanj för att medlemsföretagen ska minska sin energiförbrukning. Med 20 procent ska den ner fram till år 2016 för att minska klimatpåverkan och bolagens kostnader, med sammanlagt 2 miljarder kronor. Men inget av de sörmländska bostadsbolagen har anslutit sig till kampanjen.

– Vi tycker att vi indirekt är med i projektet, i och med att vi ambitiöst jobbat med åtgärder under flera år, säger Christer Gustavsson som är vd för Nyköpingshem.

Ett 80-tal av de 300 allmännyttiga bostadsbolagen inom Sabo har i ett tidigt skede visat intresse för att gå med i kampanjen för att fram till 2016 spara 20 procent energi. Cirka 20 av medlemsföretagen har sen gått vidare och skrivit under en avsiktsförklaring där man alltså förbinder sig att vidta åtgärder för att nå målen. Men hittills har alltså inget sörmländskt bostadsbolag anslutit sig.

Enligt Nyköpingshems vd Christer Gustavsson är det stor skillnad i förutsättningarna hos de kommunal bostadsbolagen i Sörmland, där han menar att mindre bolag kan ha svårare att klara de investeringar som krävs för att exempelvis installera bergvärme. Hyresgästföreningen vill inte dra för stora växlar på att de kommunala bostadsbolagen i Sörmland inte anslutit till Sabos kampanj.

Bert Arehäll, teknisk chef på Kommunfastigheter i Eskilstuna, säger att bolaget just nu diskuterar om man ska gå med i Sabos kampanj. Enligt Arehäll så är det en styrelsefråga eftersom det handlar om stora investeringar och han räknar med att frågan kommer upp på styrelsemötet i april.

Per Thyrén
per.thyrén@sr.se