Katrineholm

Våldsamma män ska få vård

Katrineholm är en av dom orter som fått ta del av kakan när regeringen avsatt pengar för arbetet mot relationsvåld.
I Katrineholm satsar man på mansstöd, och dit ska män kunna vända sig för att få hjälp med att hantera sin aggressivitet och förhoppningsvis lära sig hantera den innan kvinnan utsätts för våld.

Ove Melin är ordförande i socialnämnden i Katrineholm.

– Om män ska gå in i det här måste de förstås att ta avstånd från det här. Men det finns också män, som blivit rädda för sig själva när de upptäckt att de har det här inom sig och då kan de gå in i det här innan något hänt, säger han.

Det är ofta en lång process innan det fysiska våldet utövas, säger Ola Nordqvist, som är utvecklingssamordnare.

– Det är en slags upptrappningsprocess från att man först kontrollerar kvinnan och sedan övergår det till hot och sedan våldet, berättar han.

– Till sist kommer ångern och skulden, tillägger han.

Länsstyrelsen bidrar med 600 000 och mansstödet ska drivas i samverkan med Flen och Vingåker och de tre städerna driver sedan flera år tillbaka projektet Frida. 

– Genom det här projektet för kvinnor har vi hört att det finns ett behov av masstöd. Män har till sina kvinnor uttryckt behov av vård för det här är ju inget som man basunerar ut bland sina närmaste vänner, att man utövar våld i sin relation, säger Ola Nordqvist.

Målet är att alla dom som utövar våld ska få stöd och behandling och att alla som blir utsatta för relationsvåld ska anmäla det.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se