Eskilstuna

Så ska Torshälla styras

Nu börjar den politiska ansvarsfördelningen när det gäller Torshälla utanför Eskilstuna ta form.

Frågor som gäller arbetsmarknads- och familjefrågor, barn- och utbildningsfrågor och äldreomsorg centraliseras till Eskilstuna och Torshälla stads förvaltning behåller ansvaret för vissa frågor, som park-, gatu-, trafik- och parke­rings­frågor, kultur- och fritidsfrågor och ett helt nytt område - ortsutvecklings­frågor. Det framgår av en utredning som är klar. Enligt utredarna är det förslag som med säkerhet kan garantera likställdheten och rättssäkerheten för medborgarna på sikt. Efter folkomröstningen om Torshälla skulle bli en egen kommun har frågan om hur Torshälla ska styras utretts och detta ska nu diskuteras i nämnder och styrelser.