Sörmland

Kräksjuk personal får lön

Sjukhuspersonal som drabbas av vinterkräksjuka slipper karensdagen vid en epidemi på jobbet. Det har landstinget Sörmland beslutat. Det gäller personal som arbetar på vårdavdelningar där patienter ligger inne.

Det tar normalt två dygn att bli smittfri efter kräksjukan och chefen kan under den tiden ge den anställde arbetsuppgifter, som inte medför risk för smittspridning. Går inte det ska den anställde stanna hemma med full lön.