Sörmland

Mer ekologisk mat i landstinget

En större andel av den mat som landstinget Sörmland köper in ska vara ekologisk. Landstinget vill skärpa sina egna krav, utöver de krav som riksdagen redan har ställt - att en fjärdedel ska vara ekologiskt. Målet för landstinget är att minst hälften av alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska år 2010.