Strängnäs

Regeringen godkänner Tosteröbygge

Regeringen fastställer Strängnäs kommuns detaljplan, som gör det möjligt att bygga på ett markområde på södra Tosterö. Ett par som bor i området hade överklagat planen, för att bebyggelsen skulle hindra deras hästverksamhet och att den skulle förstöra känsliga natur- och kulturvärden.