För få platser på "nattis"

Eskilstuna och Nyköping har för få platser på "nattis", alltså barnomsorgen för barn vars föräldrar jobbar nattetid. Det visar en enkät som skolverket har gjort.
Kommuner som erbjuder nattlig barnomsorg har fått frågan om de kan tillgodose det behov som finns, och då har Eskilstuna och Nyköping svarat att det fattas platser. I Katrineholm och Oxelösund finns det däremot tillräckligt med platser. I hela landet är det ungefär varannan kommun som erbjuder barnomsorg på natten, och i ett sextiotal kommuner tycker man att det inte finns tillräckligt med platser. I nästan hälften av Sörmlands kommuner finns det inget nattis alls.