Landstingets möten ska kunna höras på nätet

Landstinget Sörmland ska börja med radioutsändningar via internet. Syftet är att göra fullmäktiges material mer tillgängligt, bland annat för personer med funktionshinder.
De ska sända ut landstingsfullmäktiges alla sammanträden, så de kan avlyssnas på webben.