Saint Gobain klara inte sina miljövillkor

Saint Gobain Isover, tidigare Gullfiber, i Vrena drabbades av flera driftsstörningar förra året som gör att de inte klarar sina miljövillkor fullt ut, det rapporterar bolaget i sin miljörapport.
Bland annat hade bolaget problem med reningen av svavelhaltiga gaser under våren dessutom överskreds bolagets riktvärden för utsläpp av hälsovådlig fenol. Bolaget överskred också sina riktvärden för buller nattetid i ett näraliggande bostadsområde.