Allvarliga arbetsmiljöbrister orsakade dödsolycka

Nu är arbetsmiljöinspektionens rapport om dödsolyckan på Carpenter Powder i Torshälla i november förra året klar. Där konstateras att det fanns flera allvarliga brister i företagets arbetsmiljöarbete, vilket var den direkta orsaken till att en man dog.
Arbetsmiljöinspektionen anser att brister i Carpenter Powders arbetsmiljöarbete orsakade en mans död, när han föll 8 meter från en skylift, och ner i ett betonggolv. På golvet stod två av mannens arbetskamrater, och när den ene försökte fånga upp sin kamrat när han föll blev han också allvarligt skadad. Enligt arbetsmiljöinspektionens rapport så förlorade mannen i skyliften medvetandet och sjönk ihop i korgen. Säkerhetsspärren i skyddsräcket fungerade inte som det var tänkt, och mannen föll därför ur korgen och ner i betonggolvet. Anledningen till att mannen förlorade medvetandet var enligt rapporten syrebrist. Företaget hade inte sett till att vädra bort den gas som bildas närmast taket i byggnaden vid produktion. Och just att gasen inte vädrades ur är en av de allvarliga brister arbetsmiljöinspektionen pekar på, en annan att skyliften inte kontrollerats som den skulle.