Satsning på campingplatser

Campingplatserna i Mälardalen måste bli bättre. Det anser de tre turistorganisationerna i Mälardalen, däribland Sörmland. Därför söker Sörmlandsturism 300 000 kronor i bidrag från Landstinget för att försöka utveckla campingplatserna.
Genom att samarbeta med gemensamma resurser ska fyra turistorganisationer i lika många län försöka höja standarden på campingarna för att få fler besökare. Campingplatserna i Mälardalen har förhållandevis låg standard jämfört med övriga Sverige, menar Sörmlandsturism. Dessutom söks 200 000 kronor till en satsning på Sörmlandsleden.