230 ungdomar ska få feriepraktik i Katrineholm

De som handlägger sommarjobben på Katrineholms kommun söker pengar hos kommunstyrelsen för att kunna betala ut löner till ungdomar på feriepraktik i sommar. Det är enheten för integration och arbetsmarknad som söker 700 000 kronor för att kunna betala ut en lön på 50 kronor i timmen till ungdomarna.
Inräknat semesterersättning kommer det att kosta närmare två miljoner kronor att ge 230 ungdomar arbete, enligt beräkningar som har gjorts.