Fler invandrare bland nämndemännen

Förra mandatperioden saknades det nämndemän med utomnordisk bakgrund i de sörmländska domstolarna. Nu är de tio fler.
- Det låter ju väldigt positivt. Det verkar ju som om den diskussion och det upprop som vi har haft har gett resultat. Det är väldigt viktigt för förankringen av domstolsväsendet. Det måste finnas för förtroendet för domstolarna, säger Charlotte Brokelind, chefsjurist på Domstolsverket. Inför valet i höstas gick domstolsverket ut och uppmande partierna att se över nomineringarna av nämndemän till tingsrätterna. Detta eftersom sammansättningen inte är representativ för befolkningen i stort bland annat då det gäller andelen personer med invandrarbakgrund. Vänsterpartiet har flest Förra mandatpperioden saknades det nämndemän med utomnordisk bakgrund i dom sörmländska domstolarna. Problemen med bristande representativitet bland de som dömer togs upp av domstolsverket - och det har nu blivit bättre - på vissa håll. I Eskilstuna tingsrätt finns idag nio nämndemän med utomnordisk bakgrund, men i Katrineholm saknas dom fortfarande helt och i Nyköping finns en. Vänsterpartiet är det parti som har flest nämndemän med utomnordisk bakgrund tätt följd av moderaterna. Länets största parti, socialdemokraterna, har bara lyckats få fram två nämndemän med utomnordisk bakgrund men ingen i vare sig Nyköping eller i Katrineholm. - Det är ett bekymmer. Vi har val vart fjärde år och det tar tid. De politiska partierna måste medvetet jobba för detta, säger Charlotte Brokelind, chefsjurist på Domstolsverket.