Polisen saknar rutiner för besöksförbud

Polisen i Sörmland och flera andra polismyndigheter har dåliga rutiner när det gäller besöksförbud. Det visar en undersökning som brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort.
Enligt Brå saknas löpande uppföljning av hur besöksförbud fungerar, det finns ingen särskild kvinnovåldsgrupp, det saknas en dokumenterad riskbedömning m.m. Det polisen i Sörmland har - och som är bra, enligt Brå - är samverkansgruppen, Stopp, där socialen, polisen, frivården, landstinget och kyrkan samverkar kring kvinnovåld. Brå anser att lagstiftningen om besöksförbud bör ses över. Syftet med lagen om besöksförbud är att den ska förebygga brott mot, skapa trygghet för och skydda personer som förföljs och trakasseras.