Få nyanlända flyktingar får jobb i Eskilstuna

Eskilstuna ligger dåligt till när det gäller att få ut nytillkomna invandrare på arbetsmarknaden. Det visar Integrationsverkets senaste årsrapport. Bara var fjärde flykting som kom till kommunen 1997 hade arbete tre år senare.
Och därmed hamnar Eskilstuna på den undre halvan av de 34 kommuner som tog emot flest flyktingar. Bäst lyckades ett antal småländska kommuner och några kommuner i Stockholmsområdet. Rapporten visar också att ju fler flyktingar en kommun tar emot, desto sämre lyckas den med att se till att flyktingarna får arbete.