Skavsta och Kjula är utvecklingbara flygplatser

Skavsta flygplats är den mest utvecklingsbara flygplatsen i Mälardalen, tillsammans med Västerås, Örebro och i viss mån även Kjula flygplats i Eskilstuna. Det skriver Stockholmsberedningen i ett delbetänkande som överlämnades till regeringen idag.
Stockholmsberedningen har på regeringens uppdrag utrett flygplatskapaciteten i Stockholm och Mälardalssregionen. Enligt beredningen behövs en fjärde landningsbana på Arlanda, och en majoritet i beredningen anser också att Bromma flygplats ska få vara kvar. Men vänsterpartiets representant i beredningen menar att Skavsta flygplats utanför Nyköping bör hållas i beredskap för att bli regionens andra flygplats istället för Bromma.