(s) misslyckats med rekrytering av invandrare

Socialdemokraternas ordförande i Sörmland, Reynoldh Furustrand, anser att partiet misslyckats med att få personer med invandrarbakgrund att bli aktiva i politiken.
Uttalandet kommer efter SR Sörmlands undersökning om nämndemännens bakgrund, där det visar sig att socialdemokraterna bara utsett två nämndemän med utländsk bakgrund till de sörmländska tingsrätterna den här mandatperioden. Det är ett sämre resultat än både moderaterna och vänsterpartiet. Reynhold Furustrand säger att han inte är nöjd och att socialdemokraterna ska prioritera frågan under mandatperioden.