Nej till kortare arbetstid i Eskiltuna

Både socialdemokraterna och vänsterpartiet i vuxennämnden i Eskilstuna röstade igår nej till försök med arbetstidsförkortning inom äldre- och handikappvården i kommunen.
Det var miljöpartiet som kommit med föreslaget för att försöka hitta ett sätt att minska sjukskrivningarna. Miljöpartiets Magnus Johansson säger att det är konstigt att två partier, som sedan länge har haft "kortare arbetstid" i sina politiska program, inte ens vill genomföra ett begränsat försök. Anledningen till avslaget var, enligt nämnden, att det redan pågår projekt i kommunen med liknande syfte. Nu ska kommunfullmäktige ta upp frågan på sitt nästa möte.