Kanske ändrat ansvar för enskilda vägar

Det kan bli aktuellt att tio av 70 mil enskilda vägar i Eskilstuna tas över av kommunen från enskilda väghållare. Om kommunen tar över de vägarna kommer driften att kosta kommunen mer än det gör idag. Det visar en rapport om vad det skulle innebära om man ändrar huvudmannaskapet.
Men kravet är att enskilda väghållare rustar upp vägarna innan kommunen eventuellt tar över. Det beräknas kosta uppemot 60 miljoner kronor. Det är de enskilda väghållarna som vill att kommunen tar över av ekonomiska skäl.