Utredning Torshälla som egen kommun

Den politiska majoriteten i Eskilstuna förelår att en oberoende utredning ska göras för att utreda vad det skulle innebära om Torshälla blev en egen kommun. Det skriver tidningen Folket.
Kommunalrådet Tommy Hamberg säger att majoriteten vill ha ett avslut på den frågan. Det är föreningen Torshälla stads vänner som under många år drivit frågan, men har mött motstånd från kommunen och andra myndigheter.