Överskott i del av Landstinget

Det blev ett överskott på tio miljoner kronor för Landstingets nordvästra- hälso och sjukvådsområde de två första månaderna. Det visar nya beräkningar. Men ekonomerna räknar med ett underskott på 30 miljoner vid årets slut. Men prognosen är osäker eftersom den bara bygger på de två första månaderna