Handikappade i debatt med politiker

I år är det det europeiska handikappåret och under en debatt idag i Katrineholm, framkom att handikapporganisationerna vill att kommunpolitiker ska tala om vad de gör för att underlätta för funktionshindrade.
Många mötte upp för att prata med politikerna. Och det var många frågor som de ville ha svar på. Det började med att politikerna fick försöka förklara varför flera handikappföreningar hade fått minskade bidrag, när nu politikerna tyckte det var så viktigt med handikappfrågor. Men svaren de fick från politikerna var mest lite svävande. Under det europeiska handikappåret håller Handikappföreningarnas samarbetsorgan flera debatter och seminarier i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping.