Elever i demonstration mot krig

Omkring 300 skolelever demonstrerade på torsdagen på Fristadstorget i Eskilstuna mot kriget i Irak.
Efter krigsutbrottet i Irak har det varit demonstrationer på många håll i världen. Bland annat har Elevorganisationen mot krig anordnat demonstrationer. Samtidigt anser chefen för barn- och ungdomsförvaltningen i Eskilstuna, Rolf Brunell, att deltagandet i alla typer av manifestationer måste vara godkänt av rektorer och lärare. Enligt Rolf Brunell så gagnas inte freden eller Iraks befolkning av en skolstrejk mot kriget.