Nya hastighetskameror sätts upp

Vägverket planerar att sätta upp fler hastighetskameror i Mälardalen - bland annat en i Sörmland. Det är ännu inte avgjort var kameran hamnar.
De förslag som finns är antingen riksväg 56 genom Äs norr om Katrineholm eller riksväg 55 norr om Strängnäs vid länsgränsen mot Uppland. Enligt vägverket så har samhällets kostnader för olyckor minskat där det finns hastighetskameror.