Segerström ökar produktionen

Verkstadsföretaget Segerström i Eskilstuna får klartecken av miljö- och byggnämnden för utökad produktion. Länsstyrelsen avgör frågan senare.
Verkstadsföretaget Segerström i Eskilstuna får klartecken av miljö- och byggnämnden för utökad produktion. Men däremot anser miljökontoret bland annat att det är viktigt med villkor för buller från verksamheten eftersom det under lång tid varit ett problem för de som bor i närheten. Enligt nämnden måste företaget försöka minska transporterna och samordna transporterna med andra företag eftersom de orsakar utsläpp och buller. Länsstyrelsen avgör om Segerström ska få tillstånd.