Sörmlänningar får halvbra service

Försäkringskassans kunder i Sörmland är halvnöjda med servicen.
Enligt en undersökning som Försäkringskassan själv har gjort, får man 3,5 i snittbetyg på en femgradig skala, när det gäller hur kunderna uppfattar bland annat tillgänglighet, information och bemötande. 1200 kunder har svarat på undersökningen. Försäkringskassan har åtgärdat detta genom att utöka telefontiderna och förstärka den personal som sköter utbetalningar. Sörmlänningarna är lite mindre nöjda med Försäkringskassan jämfört med riket i genomsnitt.