Passiv socialtjänst i Eskilstuna

Socialtjänsten i Eskilstuna får nu kritik för sin handläggning av ett mycket omdiskuterat narkotikaärende. Enligt den särskilde utredaren vid länsstyrelsen på Gotland har socialtjänsten i Eskilstuna bland annat varit för passiv.
I höstas dog två unga narkomaner i Eskilstuna, en 18-årig flicka och en 22-årig man. Fallen uppmärksammades och kritiken mot socialförvaltningen var hård. Både från anhöriga och andra. Inte minst för att narkotikaproblemen var kända sedan lång tid. I den första av tre utredningar så späs nu kritiken på. Det rör sig om den 22-årige mannen, som dog i november. När han försvann från det så kallade LVM-hem där han var intagen så borde socialtjänsten ha ägnat större kraft åt att försöka få honom tillbaka till tvångsvården, menar länsstyrelsen. -Även om polishjälp begärts så fritar det inte socialtjänsten från ansvaret, menar länsstyrelsen. Särskilt som det stod klart att 22-åringens missbruk innebar en fara för honom själv. -Det faktum att det kan vara svårt att få tag på en missbrukare får inte leda till att socialtjänsten är passiv, tycker utredaren som avslutar med att konstatera att det var ganska uppenbart att ett avbrott i vården äventyrade själva syftet med den.