Länsstyrelsen vill diskutera skärgårdssäkerhet

Länsstyrelsen vill nu träffa företrädare för bland andra de sörmländska kustkommunerna, sjöfartsverket, kustbevakningen och inte minst stockholms skridskoseglarklubb för att diskutera samverkan och säkerhet i skärgården vintertid.
Bakgrunden är incidenten för en månad sen när ett 50-tal långfärdsskridskoåkare hamnade ute på drivande isflak utanför Askö. En fråga som kommer att diskuteras är möjligheterna att få tillgång till ytterligare en svävare i Sörmland.