nyköping

Gästabudsspel även för barn

Teater Sörmland planerar att sätta upp en särskild barnteaterföreställning av det årligt återkommande Gästabudsspelet på Nyköpings hus i sommar.

Tanken är att föreställningen som kallas - ”Lilla gästabudet - Vi som överlevde” ska vara särskilt anpassad för barn och ges åtta gånger under juli månad i anslutning till ordinarie föreställning för Gästabudet.

Teater Sörmland har sökt om 40 000 kronor för att kunna genomföra satsningen, och det tjänstemannaförslag som politikerna nu ska ta ställning till är positiv till planerna.