NYKÖPING

Sexåringar ska bjudas till biblioteket

Alla sexåringar i Nyköpings kommun ska garanteras ett besök på biblioteket, det enligt ett förslag till kultur- och fritidsnämnden.

Barnen ska bjudas in för att få besöka biblioteket både tillsammans med sin förskoleklass på så kallad ”Bokskola” som på fritiden till så kallad ”Fri bokskola”.

Anledningen till det här är att man på ett lustfyllt sätt vill visa barnen bibliotekets verksamhet.

Det ska stärka barnens språkutveckling och göra dem förtrogna med biblioteket.